Wielowymiarowy Aktywator Merkiva

Niezwykły instrument na czas wielkiej cywilizacyjnej zmiany

Multidimensional Merkiva - powerful instrument of spiritual change

Merkivę cechuje:

Wyjątkowo mocna emanacja.

Łatwość wprowadzania w stany medytacyjne.

Silne pobudzanie przepływu energii w czakrach.

Wzmacnianie i oczyszczanie aury.

Naturalne odczuwania wielowymiarowości.

Bardzo dobra synchronizacja z ludzkim układem energetycznym.

Przełomowe rozwiązania z zakresu Świętej Geometrii.

Doskonała równowaga pomiędzy pierwiastkiem męskim i żeńskim.

 

Merkiva jest rozwiniętą, wielowymiarową formą pola Mer Ka ba – energii życia. Pole tego rodzaju cechuje istoty wysoko rozwinięte, których tożsamość oraz ustrój energetyczny są rozwinięte w wymiarach duchowych.

Jesteśmy istotami kosmicznymi, które z różnych powodów zostały ograniczone do funkcjonowania w trójwymiarowej przestrzeni. W minionych tysiącleciach mieszkańcy naszej planety utracili wielowymiarowy kod DNA, a wraz z nim zapomnieli o swych boskich cechach i możliwościach. Ich pola życiowej energii zostały drastycznie ograniczone, poprzez co utracona została możliwość korzystania z manifestacji mocy ducha, którą kiedyś posiadaliśmy.

Wielowymiarowa Merkiva to przebudzenie pradawnych struktur Świętej Geometrii. Wyposażona w odpowiednio dobrane kryształy emanuje bardzo silną energię. Wystarczy nawet na chwilę się pod nią znaleźć, aby z łatwością wejść w stan medytacji. Jednocześnie doświadczasz silnego przepływu energii oraz pobudzenia wszystkich czakr. Całe ciało energetyczne rozwijane jest w wielowymiarową strukturę. W głębokiej ciszy umysłu odnajdujesz drogę do swojej własnej Boskiej Tożsamości.

Najnowsze wersje Wielowymiarowej Merkivy otoczone są sferą, tworząc kulę – figurę doskonałą.

Spherical Multidimensional Merkiva,Genesa

 

JAK POWSTAŁA PIERWSZA MERKIVA

Od samego początku, gdy zacząłem prace konstrukcyjne nad pierwszymi Aktywatorami Merkaba, intrygowała mnie też Merkaba w jej wielowymiarowej wersji, zwana również Merkivą. Jak bowiem zgodnie twierdzi wiele przekazów, u istoty boskiej i wyzwolonej, pojedyncze pole Mer-Ka-Ba rozwija się w jego wielokrotność.

Merkaba evolution

W związku z tym próbowałem zrobić kilka konstrukcji, które mogłyby być takiego pola rozwinięciem, jednak nigdzie, ani w źródłach zewnętrznych, ani we własnej głowie, nie natrafiłem na rozwiązanie, które pozwalałoby uzyskać zadowalający efekt.

Historia Merkivy zaczęła się od wyleczenia małego kotka. Kocię było bardzo poważnie chore. Po kilkudniowym pobycie w szpitalu dla zwierząt weterynarze oddali nam go mówiąc, że nic więcej nie są w stanie dla niego zrobić. Zabraliśmy małego pacjenta do domu i położyliśmy go na tapczanie, nad którym wisiała duża mosiężna Merkaba typu Theta. Żeby działanie Merkaby było silniejsze, pod Thetą powiesiliśmy dodatkowo model Gwiazda. Kotek leżał teraz bezpośrednio pod oboma Merkabami, miał też podłączoną kroplówkę. Prócz tego 2 - 3 razy dziennie robiliśmy mu zabiegi terapeutycznymi kamertonami oraz misą dźwiękową.

alternatywne leczenie kotka

O dziwo po kilku dniach zwierzę wróciło do całkiem niezłej formy. Był wprawdzie jeszcze osłabiony, ale jego stan poprawił się na tyle, że zaczął samodzielnie wychodzić na dwór.

Po owym dość niezwykłym wyleczeniu zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób można by połączyć działanie obu Merkab, jednak myślenie moje szło bardziej w kierunku umieszczenia Merkaby mniejszej wewnątrz modelu większego. Ponieważ jednak nie natrafiłem na żadne sensowne techniczne rozwiązanie takiej kombinacji, temat odłożyłem na inny czas.

Przełom przyszedł kilka miesięcy później, w lutym roku 2014. Nasz współpracownik, Darek Chaniewski, szukając miejsca gdzie na chwilę odłożyć świeżo zrobioną Merkabę, powiesił ją tuż pod drugą, podobną, która już wcześniej w pokoju wisiała. Układ 2 mocnych instrumentów trochę go zaintrygował, toteż spróbował pod nimi usiąść w medytacji. Chwilę potem podekscytowany zadzwonił do mnie:

- Michale, taki układ daje niesamowitą moc. Przepływ energii jest tak silny, że w pierwszej chwili nawet trudno to ogarnąć!

W tym momencie moje myślenie techniczne złapało właściwy ślad. Przyniosłem do domu 2 identycznej wielkości Merkaby i zacząłem się zastanawiać nad możliwością złożenia ich w jednolitą figurę. Okazało się to trudne, ale wykonalne. Trzeba tylko było wpaść na kilka dobrych rozwiązań jak połączyć ze sobą wzajemnie przenikające się elementy.

Tak już u nas jest, że od momentu, gdy trafimy na właściwą ideę, jej realizacja idzie już bardzo szybko. Kiedy model w mojej głowie zaczął nabierać kształtów, zwróciłem się z opracowaniem szczegółów technicznych do naszego projektanta, który wykonuje dla nas trójwymiarowe projekty techniczne. Wszystkie zagadnienia związane z przenikaniem się płaszczyzn zostały pomyślnie rozwiązane i już po 3 miesiącach intensywnych przygotowań, w połowie maja 2014 roku zacząłem składać pierwszy udany prototyp Wielowymiarowego Aktywatora Merkiva.

 

ŚWIĘTA GEOMETRIA WIELOWYMIAROWEJ MERKIVY

Powstanie pierwszego wielowymiarowego aktywatora było fascynującym doświadczeniem. Jego złożenie poprzedziło kilka tygodni twórczej pasji oraz wiele nie do końca przespanych nocy. Szczególnie w ostatnich dniach, gdy prace weszły w fazę finalizacji, Merekiva coraz wyraźniej dawała o sobie znać. Wyświetlała się w moim umyśle, fascynowała kształtem i jak żywa istota przekazywała wiedzę o sobie. Wiedza ta okazała się znacznie bardziej odkrywcza, niż wcześniej sądziłem. Okazało się bowiem, że mamy tu do czynienia z zupełnie nowym spojrzeniem na Świętą Geometrię! Okazało się bowiem, że Wielowymiarowe Pola Mer-Ka-Ba układają się i wirują inaczej, niż to sobie do tej pory wyobrażaliśmy! Inaczej, niż nas o tym uczono!

W tradycyjnym ujęciu pole Mer Ka Ba przybiera kształt dwóch wirujących i przenikających się nawzajem energetycznych tetraedrów.

Simple Merkaba

Tetraedr męski, skierowany wierzchołkiem w górę, wiruje w lewo, zaś skierowany wierzchołkiem w dół tetraedr żeński wiruje w prawo. Twierdzi się również, że wirują one z prędkością niesynchroniczną. W czasie gdy piramida męska wykonuje obrotów 34, jej odpowiednik żeński robi ich jedynie 21.

Studenci kursów Mer Ka Ba prowadzeni są przez ciekawy, lecz bardzo skomplikowany proces rozpędzania obu tetraedrów, powiązany z wizualizacją i odliczaniem kolejnych oddechów. Powtarzanie komend związanych z liczeniem wywołuje często odwrotny skutek - zamiast wprowadzać w stan medytacyjnego skupienia, prowadzi do zmęczenia i rozdrażnienia. Nic w tym dziwnego - liczenie jest przecież związane z aktywnością lewej półkuli mózgu. Sprzeczność polega na tym, że podczas medytacji praca lewej półkuli nie ma być stymulowana, lecz wyciszana, z korzyścią dla doznań intuicyjnych pochodzących z półkuli prawej.

Rozpędzanie pojedynczych tetraedrów i to w dodatku z różnymi prędkościami, jest w praktyce bardzo trudne i wymaga ogromnego skupienia, na które nie zawsze możemy sobie pozwolić. Jeżeli uwaga zostanie skierowana na co innego (a przecież życie wymaga ciągłego skupiania uwagi na wielu różnych rzeczach), wirowanie tetraedrów ustaje i pole życiowe człowieka powraca do codziennego, skurczonego wymiaru.

Starożytne przekazy twierdzą jednak, że rozbudzone i intensywnie wirujące Pole Mer Ka Ba to naturalna cecha istot wysoko rozwiniętych. Naturalna, a więc osiągnięta w naturalny i intuicyjny sposób. W dodatku pole to rozwinięte jest w gwiazdę wieloramienną o budowie znacznie bardziej rozwiniętej, niż tradycyjna Mer-Ka-Ba. Jest ono również wielowymiarowe, co oznacza, że umożliwia łatwe przenikanie wielu wymiarów. Spróbujmy się zatem zastanowić, jak takie pole mogłoby wyglądać.

Zgodnie z przekazami, wielowymiarowa forma Merkaby zwana jest Merkivą. W wielu źródłach można spotkać różnorodne wizualizacje Merkivy. Zazwyczaj są to rozwinięcia brył platońskich. Jednym z możliwych rozwinięć tych brył, jest niesymetryczna gwiazda 12 ramienna:

Merkiva - 12 ramienna gwiazda

Próbowałem model takiej gwiazdy zrobić, wychodzę bowiem z założenia, że jeżeli coś ma na subtelnym poziomie energetycznym działać, to działanie to powinno być wyraźnie odczuwalne również po zbudowaniu fizycznego modelu. Tak właśnie stało się w przypadku Merkaby, której fizyczne odwzorowanie okazało się instrumentem wspaniale uruchamiającym duchową energię i wzmacniającym potęgę myśli. Zatem rozwinięcie Merkaby do Merkivy powinno dać zdecydowany skok jakościowy.

Problem polega na tym, że w praktyce to się nie sprawdziło. Merkiva rozwinięta do gwiazdy 12 ramiennej nie daje oczekiwanego zysku energetycznego, figura taka jest bowiem niesymetryczna i niebiegunowa. Proszę zwrócić uwagę, że cały ustrój energetyczny człowieka oparty jest na biegunowości. To właśnie biegunowość zapewnia w naszym organizmie prawidłowy przepływ energii. Czakry obracając się w prawo bądź w lewo dają wibrację męską lub żeńską. Stwarzają w ten sposób naprzemienne przyciąganie potencjałów. Wirujące czakry pracują niczym pompy, zapewniając nieprzerwane rozprowadzanie strumieni życiowych sił.

Korzystne zrządzenie losu, a może podpowiedź boskiej intuicji sprawiło, że w naszej pracowni powstał model Merkivy 14 ramiennej. Gdy po wykonaniu pierwszego modelu porównałem konstrukcję Merkivy i Merkaby, uderzyło mnie coś oczywistego, czego wcześniej przez kilka lat pracy z Merkabą nie byłem świadomy:

Merkiva and Merkaba - comparison

Ależ tu czegoś brakuje! To pierwsze wrażenie, gdy po zaznajomieniu się z Merkivą, spojrzy się powtórnie na Merkabę. Merkabie w wyraźny sposób brakuje wymiarów. Tak jakby kiedyś istniały i zostały obcięte!

Czyż nie tak właśnie stało się kiedyś z całym naszym światem? Ziemia, cudowna rajska planeta, zamieszkała niegdyś przez żyjące w zgodzie z naturą boskie istoty z kosmicznym rodowodem, stała się miejscem gdzie głównym paradygmatem życia stało się zmaganie, zaś codzienna rzeczywistość wykuwana jest w mozolnej pracy. Mieszkańcy planety utracili wielowymiarowy kod DNA , a wraz z nim zapomnieli o swych boskich cechach. Ich pola życiowej energii zostały ograniczone do jedynie dwóch tetraedrów o bardzo ograniczonej ruchomości.

Przyjrzyjmy się teraz kształtowi i biegunowości Merkivy 14 ramiennej:

Multidimensional Merkaba,Merkiva - polarity

 

 1. Naprzemiennych biegunów jest w niej aż 14!

 2. Główny biegun ujemny kształtuje się na zespolonym ramieniu 13 (składa się ono z 2 połączonych ramion Merkaby męskiej i żeńskiej). Biegun ten zapewnia łączność z energiami Ziemi. W ciele energetycznym jest on odpowiednikiem czakr podstawowych (czakra podstawy wraz z kilkoma czakrami usytuowanymi poza ciałem fizycznym).

 3. Główny biegun dodatni kształtuje się na zespolonym ramieniu 14. Biegun ten zapewnia łączność z energiami Kosmosu. W ciele energetycznym jest on odpowiednikiem czakr koronnych (czakra korony oraz kilka czakr wyższych poza ciałem fizycznym).

 4. 12 ramion bocznych Merkivy odpowiada 12 wielowymiarowym helisom DNA

 5. Tak zbudowana Merkiva jest fizycznym odwzorowaniem pola życia boskiej istoty wielowymiarowej. W układzie energetycznym żywego pola Mer-Ki-Va, ruch wirowy wygląda zupełnie inaczej. To nie pojedynczy tetraedr, lecz cała Merkaba męska porusza się w prawo, czemu towarzyszy jednoczesny i synchroniczny lewostronny ruch Merkaby żeńskiej. Pomiędzy oboma żywiołami, męskim i żeńskim zachowana jest idealna równowaga. Żadna z sił nie dominuje, żadna nie jest podległa.

 6. Na tak zbudowane Wielowymiarowe pole Mer-Ki-Va cały ustrój energetyczny człowieka reaguje spontanicznie i intuicyjnie. U niektórych osób pojawia się uczucie, jakby ich całe ciało energetyczne było rozwijane w wielowymiarową formę. Dzieje się to zupełnie spontanicznie, jakby powracało coś, co zostało dawno zapomniane, a przecież jest oczywiste. Z równą łatwością można nauczyć się wprawiać oba wiry Mer-Ki-Va (męski i żeński) w synchroniczny, obustronnie obrotowy ruch.

 

ZASIĘG I BADANIA RADIESTEZYJNE MERKIVY

Po całodziennej pracy nad wykonaniem pierwszego modelu Wielowymiarowej Merkivy Alfa Moc byłem przez kontakt z tym instrumentem tak silnie „napromieniowany”, że czułem wyraźnie jej oddziaływanie nawet po oddaleniu się na sporą odległość. Z początku po prostu krzątałem się w pobliżu warsztatu, gdzie Merkiva została złożona, potem poszedłem na spacer do lasu. Emanacja była wciąż silnie odczuwalna. Jej wpływ zaczął słabnąć dopiero w odległości prawie kilometra od domu. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że mieszkamy w terenie rzadko zaludnionym, w większości zalesionym, co ułatwia propagację wszelkich energii. W terenie gęsto zabudowanym emanacja może rozchodzić się inaczej.

Warto zaznaczyć, że emanacja rozchodzi się na co najmniej 2 sposoby. Najprostsza emanacja fizyczna rozchodzi się w myśl zasady, że natężenie emitowanej fali maleje wraz z kwadratem odległości od nadajnika. Prócz propagacji fizycznej jest jeszcze oddziaływanie subtelne, to zaś może rozciągac się w promieniu wielu kilometrów. Należy bowiem pamiętać, że Merkiva, podobnie zresztą jak Merkaba, współpracuje z człowiekiem, podnosi jego świadomość, pogłębia zrozumienie, zmienia aurę. Wpływ podniesienia świadomości nie jest oddziaływaniem z zakresu fizyki newtonowskiej, lecz kwantowej i może być odczuwalny w odległości wielokrotnie większej, niż mogłaby na to wskazywać potencjalna moc instrumentu. Nic więc dziwnego, że wielu oczekujących na przesyłkę Merkaby lub Merkivy klientów, czuje jej oddziaływanie już wtedy, gdy instrument do nich jedzie.

Merkiva w badaniach radiestezyjnych daje bardzo ciekawe wyniki, zanim jednak je przedstawimy, warto wspomnieć parę słów o metodzie badawczej. Większość badań tego typu wykonuje się za pomocą wahadełka, jednak to nie wahadełko jest rzeczywistym instrumentem pomiarowym, lecz ustrój energetyczny i intuicja osoby, która badanie przeprowadza, gdyż to właśnie ona mniej lub bardziej świadomymi ruchami wprowadza wahadełko w ruch. Wynik badania będzie zatem ZAWSZE zależał od kondycji psychofizycznej oraz systemu przekonań osoby badającej. Z tego właśnie powodu do badań radiestezyjnych podchodzimy jednocześnie z szacunkiem i z dystansem. Jak do tej pory jest to jedyny sposób na „zmierzenie” oddziaływań niefizycznych, ale trudno temu pomiarowi nadać obiektywny charakter.

Aby zilustrować potencjalną omylność takich badań, przytoczę anegdotę z historii badań Merkivy. Otóż odwiedził nas kiedyś pewien specjalista w dziedzinie radiestezji. Oglądał wszystkie nasze instrumenty, mierzył wahadełkiem natężenie energii. Najpierw zatrzymał się przy Merkabie Alfa. Stwierdził natężenie radiestezyjne w wysokości 8500 jednostek w skali Bovisa. Później podszedł do wiszącej nieopodal Merkivy Alfa Moc. Wahadełko ani drgnęło.

- Tamta działa bardzo dobrze, ale ta nie działa wcale – skonkludował nasz gość.

Hmm, pomyślałem w zdumieniu. To przecież niemożliwe! Merkiva, a zwłaszcza model Alfa Moc działa nadzwyczaj mocno...

Kolejnym instrumentem ocenianym przez naszego gościa była stacjonarna Merkaba Brama Światów.

- Proszę ją zmierzyć – zaproponowałem. Niestety wahadełko milczało jak zaklęte...

- Ta również nie działa – stwierdził gość.

- A jakiej używa Pan skali? - zapytałem.

- Skali Bovisa, do 10.000 jednostek.

- 10.000 jednostek to trochę za mało. Może powinien Pan rozszerzyć skalę?

Nasz gość rozszerzył skalę poza 10.000 i wykonał pomiary powtórnie. Tym razem wahadełko rozkręciło się radośnie, zarówno w Bramie Światów, jak i w Merkivie Alfa Moc. Natężenie emitowane przez tą ostatnią okazało się mocniejsze nawet od Bramy Światów.

Morał z tej anegdoty można wyciągnąć taki, że to, co się osobiście czuje jest znacznie cenniejsze od tego, co wskaże wahadełko, zamiast więc skupiać się na pomiarach, lepiej się wyciszyć i samodzielnie odczuć działanie instrumentu.

Aby jednak naszym klientom ułatwić dokonanie wyboru, podajemy uśrednione wyniki wielu badań radiestezyjnych w 2 różnych skalach. Pierwszy wynik to tradycyjna skala Bovisa a drugi to coraz bardziej popularna skala rozszerzona. Zaznaczamy, że należy je traktować jako wskazówkę i punkt odniesienia. Nie są to bowiem pomiary, które można by określić jako obiektywne.

 

Model

Wielkość cm

Natężenie w skali Bovisa rozszerzonej

Merkaba Gwiazda

46

25.000

Merkaba Alfa

76

35.000

Wielowymiarowa Merkiva Alfa

74

80.000

Merkaba Alfa Moc

95

 model wycofany

Wielowymiarowa Merkiva Alfa Moc

93

105.000

Merkaba Brama Światów

380

------

Wielowymiarowa Merkiva Brama Światów

380

270.000

Merkaba Gwiezdne Wrota

750

-----

 

Jak widać z powyższego zestawienia, Wielowymiarowe Merkivy zdecydowanie wyróżniają się pod względem natężenia emanacji. Prosimy jednak pamiętać, że natężenie to nie wszystko. Ważne są też inne czynniki, takie jak jakość emanacji oraz jej zasięg.

Jeśli chodzi o czynnik jakości, to Merkiva, choć znacznie silniejsza od Merkaby jest od niej jednocześnie delikatniejsza, bardziej subtelna i lepiej zestrojona z ludzką aurą. Osoby, które przy Merkabie miały przejściowe uczucie dyskomfortu związanego z przechodzeniem energii przez zablokowane czakry, przy Merkivie czują się zazwyczaj bardzo dobrze i komfortowo.

Natężenia emanacji nie należy mylić z długością fali, od której zależy zasięg oddziaływania. Długość fali zależy od rozmiaru instrumentu, im większy, tym dłuższa fala, im dłuższa fala, tym dalszy zasięg. Dlatego też, mimo iż Wielowymiarowa Merkiva Alfa Moc zbliża się do natężenia Merkaby Gwiezdne Wrota, ze względu na długość fali nośnej zasięg subtelnego oddziaływania Gwiezdnych Wrót jest nieporównywalnie większy.

Ciekawe rzeczy ujawniły się również przy sprawdzaniu biegunowości Merkivy oraz kamieni, które wchodzą w jej skład. Jak wiadomo, każdy kamień ma swoja biegunowość. Na jednym jego końcu jest plus, na drugim minus. Zakładaliśmy kamienie do Merkivy zgodnie z ich biegunowością oraz bez zwracania uwagi na biegunowość. Okazało się, że w przypadku, gdy kamienie zostały ułożone niezgodnie z ich wstępną polaryzacją, po kilku dniach przebywania w Merkivie ich polaryzacja się zmieniała zgodnie z polaryzacją ramion Merkivy. Energia płynąca przez układ Merkivy jest na tyle silna, że bez problemu zmienia polaryzację kamieni.

 

NATĘŻENIE ENERGII

Reakcja większości osób, które się z Merkivą zetknęły, jest entuzjastyczna. Są zachwyceni jej wyglądem, kształtem i oddziaływaniem. Zdarza się jednak, że u ludzi na duży skok energetyczny nieprzygotowanych, mogą się pojawić efekty uboczne w postaci uczucia dyskomfortu w okolicy wcześniej zablokowanych czakramów. Podobne reakcje spotyka się zresztą w silnych miejscach mocy. Jednych takie miejsca uskrzydlają, inni z trudem łapią w nich oddech. Przyczyna tego zjawiska jest bardzo prosta, należy ją tylko dobrze zrozumieć.

Ustrój energetyczny człowieka wygląda w uproszczeniu tak jak na niżej przedstawionej ilustracji:

czakry,7czakramów,kundalini,energia życia

Przez środek ciała, wzdłuż rdzenia kręgowego biegną kanały przewodzące energię. Po drodze rozmieszczone są czakramy. Jest ich wiele, ale najbardziej znane jest 7 głównych rozmieszczonych w ciele fizycznym. Poza naszym ustrojem fizycznym są dalsze czakramy odpowiedzialne za nasze wielowymiarowe struktury duchowe. Ezoterycy z różnych tradycji wspominają o 13, 14, a nawet o 21 czakramach.

Czakramy w ciele fizycznym działają jak centra dystrybucji rozprowadzające energię po okolicznych organach ciała oraz jako stacje przepompowujące energię w dalszą drogę wzdłuż kanału energetycznego. Kierunek przepływu energii jest obustronny. Energia Ziemi pobierana jest przez czakrę podstawy (na rysunku zaznaczona w kolorze bordowym) i po przejściu przez wszystkie czakry oddawana jest kosmosowi przez czakrę korony. W kierunku przeciwnym płynie energia z kosmosu. Jest ona pobierana przez czakrę korony, a po przepłynięciu przez cały kanał energetyczny, za pośrednictwem czakry podstawy oddawana jest Ziemi.

W zdrowym ustroju energetycznym zarówno energia kosmiczna, jak i ziemska, przepływa przez kanały energetyczne. swobodnie odżywiając cały organizm i dając siłę napędową wszystkim funkcjom psychicznym i fizycznym. Przy wdechu wznosi się w górę, przy wydechu opada w dół. Jeżeli jednak któraś ze stacji przepompowujących nie działa poprawnie, jest z jakiegoś powodu zanieczyszczona lub zablokowana, wówczas energia nie może się przedostać. Blokady takie mogą powstać na skutek traumatycznych przeżyć z życia obecnego lub z wcieleń poprzednich, na ich nasilenie wpływa również niehigieniczny tryb życia i niewłaściwe odżywianie. Do przyzwyczajeń wyjątkowo dla ustroju energetycznego toksycznych należy na przykład jedzenie mięsa, w każdej jego postaci, zwyczaj niestety bardzo powszechny. Wielu ludzi żyje z różnymi blokadami i zanieczyszczeniami przez długie lata nie zdając sobie z nich sprawy. Nie zdają sobie sprawy również z tego, że długotrwały brak przepływu energii może powodować osłabienie oraz zmiany chorobowe w organach, które są od zablokowanych czakr zależne. Wystarczy jednak siąść w medytacji pod Merkabą lub Merkivą, aby zdać sobie sprawę ze swoich blokad w szybki i oczywisty sposób. Uświadomienie jest podstawą do tego, aby się blokad ostatecznie pozbyć.

U osoby, która wejdzie w kontakt z Merkabą lub Merkivą, energia życiowa zostaje silnie pobudzona. Zaczyna więc przedostawać się przez kanały energetyczne w przyśpieszonym tempie. Jeżeli natomiast w którymś z czakramów napotyka na blokadę, w miejscu blokady będzie odczuwany nacisk lub napięcie. Jest ono wywołane zwiększonym ciśnieniem energii, która nie może przedostać się przez stację pompującą. Wystąpienie takich objawów jest oczywistym sygnałem, że sferą związaną z wadliwym funkcjonowaniem danego czakramu trzeba się pilnie zająć. Zarówno Merkaba, jak i Merkiva działają tu jak silny katalizator i zarazem jako wskaźnik. Na szczęście są to instrumenty, które taką poprawę wspomagają.

Dla tych, którzy mimo braku doświadczenia w pracy z energiami duchowymi wybiorą jako instrument docelowy Merkivę, jest prosta rada jak łagodnie się do jej działania przystosować. Wystarczy w początkowym okresie nie wystawiać się na jej emanację zbyt silnie. To trochę tak jak ze słońcem, dopóki nasza skóra jest blada i nieprzyzwyczajona, lepiej nie wystawiać się na jego działanie zbyt mocno i częściej trzymać się cienia. Kiedy już jednak się przyzwyczaimy, można z przyjemnych kąpieli słonecznych korzystać do woli. Podobnie jest z Merkivą. Można ją po prostu zainstalować i na początku pod nią nie siadać, tym bardziej że już samo patrzenie na Merkivę jest źródłem ogromnej ilości inspiracji. W miarę jak nasz ustrój energetyczny będzie się do podwyższonych wibracji przyzwyczajał, można będzie przebywać w jej bezpośredniej bliskości coraz dłużej i będzie to coraz przyjemniejsze.

 

STRÓJ ENERGETYCZNY MERKIVY

Ustrój energetyczny Merkivy zależy od tego, z jakich została zrobiona materiałów oraz w jakie wyposażono ją kryształy. W Merkivie mamy do czynienia z doskonałą harmonią pierwiastka męskiego i żeńskiego. Jest to osiągnięte za pomocą stali szlachetnej, z której zrobiono część męską oraz za pomocą mosiądzu, z którego wykonana jest część żeńska.

Podobnie jak w Merkabie, przez środek Merkivy przechodzi rdzeń ze srebrzonego drutu miedzianego, w którym umocowane są kamienie półszlachetne zgodne z układem 7 głównych czakr w ustroju energetycznym człowieka. Układ tych kamieni został wczesniej opisany w rozdziale Kryształy w Merkabie (link).

Dla całości stroju energetycznego Merkaby i Merkivy, bardzo duże znaczenie mają narożniki. Każdy z narożników emituje silną energię, dlatego istotne jest to, jakie kryształy się w nich umieści.

Na części męskiej instrumentu zachowaliśmy wcześniej doskonale sprawdzony w Merkabie układ:

ametyst na górze,

kwarc różowy na dole.

 

Ametyst w MerkivieAmetyst to łączność z tym, co Boskie, ochrona, rozwój. Przynosi spokój, dzięki któremu umysł może otwierać się na doznania duchowe. Uczy oddania i zaufania Sile Wyższej. Prowadzi w wewnętrzną ciszę, w której wszystkie sprawy odnajdują swe źródło. Przyłożony do czakry trzeciego oka wybitnie wzmacnia zdolności telepatyczne oraz łączność z wyższymi wymiarami.

Ametyst buduje pomost między Niebem a Ziemią i otwiera dostęp do nowych wymiarów Nieskończonego Bytu. Wzmacnia miłość i oddanie temu, co Boskie. Jego wibracje pogłębiają poczucie bezpieczeństwa, wprowadzają harmonię, inspirują duchowo i dają poczucie wolności. Dzięki temu wszystkiemu wzmacnia aurę i poprawia samoocenę.

 

 

Kwarc różowy w MerkivieKwarc różowy sprzyja miłości, łagodności, czułości, wybaczaniu sobie i innym. Otacza duszę kojącą, życzliwą wibracją, która pozwala na usunięcie wewnętrznych blokad, które stały na przeszkodzie w manifestowaniu się w naszym życiu miłości i radości życia. Kamień ten uwrażliwia na piękno w otaczającym świecie i całym wszechświecie oraz na przejawy piękna, miłości i łagodności w nas samych. Czyni nas wrażliwymi na piękno sztuki, ożywia fantazję i twórcze myślenie. Pomaga obudzić w nas uczucie szczęścia dziecka, bezpiecznego i otoczonego miłością i zrozumieniem. Wspomaga rozwój, również duchowy.

Kompozycja ametystu i różowego kwarcu daje bardzo silną duchową wibrację o charakterze ochronnym i transformującym.

 

Po wielu eksperymentach na części żeńskiej instrumentu ustaliliśmy 2 możliwe konfiguracje.

 

 

Wersja A:

amazonit na górze,

labradoryt na dole.

 

Amazonit w MerkivieAmazonit, zielononiebieski minerał o przyjemnej, żeńskiej wibracji, kojarzony jest z legendarnymi Amazonkami, gdyż mimo swej łagodności jest jednocześnie pełen mocy. Działa na czakrę serca oraz gardła. Wprowadza harmonię pomiędzy ciało i ducha, wzmacnia aurę (pole energetyczne) człowieka, łagodzi i uspokaja. Po założeniu do Merkivy daje wyraźne odczucie głębi, mocy i spokoju.

Mówi się, że labradoryt łączy w sobie energię słońca i księżyca, co czyni go jednym z naszych najpotężniejszych energetycznych sprzymierzeńców. Właściwości tego minerału o barwie szarej z tęczowymi rozbłyskami są faktycznie bardzo ciekawe. W sferze energetycznej łączy aurę z czakrami, czyli poprawia przepływ energii pomiędzy tym, co wewnątrz i tym, co na zewnątrz. Ciekawą cechą labradorytu jest jego dość specyficzne działanie ochronne. Minerał ten ma bowiem zdolność oczyszczania naszej aury (pole energetyczne) i chronienia jej przed niepożądanymi energiami.

 

 

Labradoryt w MerkivieLabradoryt jest kamieniem magicznym i magię wspomagającym. Zauważyliśmy, że pomaga on nawiązać kontakt z tymi sferami istnienia, które są dla nas zazwyczaj niewidoczne. Prawdopodobnie nie bez związku jest fakt, że w krótkim czasie po wykonaniu pierwszej Merkivy z labradorytem, udało nam się nawiązać kontakt z duchami natury, co bez tego minerału było dosyć trudne.

Duchy natury są istotami pośredniczącymi pomiędzy człowiekiem i światem materii. Od pozytywnego kontaktu z tymi istotami zależy w naszym codziennym życiu bardzo wiele, między innymi to, czy codzienne sprawy piętrzą się w pasma problemów, czy też układają się pomyślnie i celowo. Zachęcamy do zapoznania się z umieszczoną w dziale Fioletowy Płomień publikacją opisującą nawiązanie kontaktu z siłami natury: Ofiarowanie w kamiennym kręgu (link).

 

Wypadkowa energii Merkivy w wersji A skupiona jest na czakrze serca, dlatego też tą właśnie wersję przyjęliśmy za podstawową.

 

Wersja B:

Lapis lazuli na górze

Cytryn na dole

 

Lapis lazuliLapis lazuli, nazywany kamieniem inspiracji, prawdy i mądrości to magiczny kamień Egipcjan i Sumeryjczyków. Starożytne cywilizacje ceniły go wyżej niż złoto. Egipcjanie twierdzili, że jest on odpowiedzialny za telepatyczną komunikację międzygwiezdną. Być może właśnie dlatego, w poszukiwaniu tego wyjątkowego minerału przylatywały ponoć niegdyś na Ziemię statki kosmiczne innych cywilizacji.

Lapis bardzo intensywnie rozświetla czakrę trzeciego oka, poprzez co wspomaga postrzeganie intuicyjne i obiektywizm. Wywołuje prorocze sny, a także pomaga przypomnieć je sobie. Pomaga odnaleźć spokój i wewnętrzną harmonię. Przynosi jasność umysłu, wgląd wewnętrzny i emocjonalne uzdrowienie. Ułatwia nawiązanie kontaktu z Wyższą Jaźnią i z duchowymi przewodnikami. Pozwala lepiej zrozumieć swój umysł, poszerza punkt widzenia, obdarza mądrością. Zwiększa kreatywność i rozwija zdolności przywódcze (nie bez przyczyny był to kamień faraonów)

 

 

 

CytrynCytryn działa kojąco na czakrę splotu słonecznego i stabilizuje nasze życie emocjonalne. Wzmaga pewność siebie, samoakceptację i poczucie własnej wartości. Pomaga skupić uwagę i emocje.

Jego barwa jest związana ze słońcem, tak więc cytryn jest kamieniem optymizmu i radości, nosząc go blisko ciała można wyleczyć się z depresji, uwolnić od stresu i wzmocnić. Rozświetla naszą aurę kolorem złotym, łagodzi stresy, daje poczucie ciepła i bezpieczeństwa

Kamień ten pomaga poznać samego siebie, daje ciepło i światło.

 

 

Wypadkowa energii wersji B skupiona jest w okolicy trzeciego oka. Wersje tą wykonujemy na życzenie.

 

 

DOŚWIADCZENIA MEDYTACYJNE Z MERKIVĄ

Medytacja z Merkivą - wielowymiarową Merkabą

Pierwsze wrażenie to delikatność i siła. Emanacja, a co za tym idzie oddziaływanie na cały ustrój energetyczny jest bowiem w przypadku Merkivy bardzo wyraźna, znacznie silniejsza niż pod tradycyjną Merkabą. Co ciekawe, jest to jednocześnie działanie subtelniejsze. Muszę jednak przyznać, że nie od razu udało mi się pod Merkivą Alfa Moc pomedytować. Przez pierwsze dni podczas jej konstruowania poprostu na nią patrzyłem, nie ośmielając się wejść w sferę jej najsilniejszego oddziaływania. Już samo przyglądanie się jej fascynującemu kształtowi stawało się medytacją, podczas której struktury świętej geometrii łączyły w moim mózgu obszary, które były dotąd porozdzielane. Owocowało to niezwykła ilością uświadomień i odkryć.

Później, kiedy pod Merkivą siadałem, byłem tak mocno pochłonięty doświadczeniem silnego przepływu energii, że o medytacji też nie mogło być mowy. Dopiero kiedy cały mój ustrój energetyczny dobrze się do niej przystosował i poziom energii się wyrównał, mogłem z wielką przyjemnością wejść pod Merkivą w medytację.

Oprócz wyraźnie odczuwalnego wzrostu mocy, na plan pierwszy wysuwa się doświadczenie wielowymiarowości. Jest to doświadczenie na tyle fascynujące i przyjemne, że najchętniej pozostałoby się w tym stanie na stałe. Zupełnie jakby znalazło się w innym świecie. Jeżeli w ciągu dnia możemy, a zwłaszcza przed jego rozpoczęciem uda nam się wygospodarować na spokojną medytację pod Merkivą co najmniej kilkanaście minut (ideałem byłoby 20-30 minut), to doświadczenie w tym czasie uzyskane rozciąga się na resztę dnia i sprawia, że wszystko układa się po prostu lepiej.

Ponieważ po kilkunastu minutach medytacji pod Merkivą doświadczenie własnej wielowymiarowości staje się coraz wyraźniej odczuwalne, ciekawą rzeczą jest przeprowadzenie eksperymentów, z uruchomieniem własnego wielowymiarowego pola Mer-Ka-Ba. Każdy świadomie wykonany wdech wprowadza w nasz organizm życiodajną energię Ziemi, napędzjąc ruch wirowy Merkaby żeńskiej. Każdy świadomy wydech sprowadza inspirującą, duchową energię kosmosu i napędza ruch wirowy Merkaby męskiej. Jest to zjawisko naturalne, ponieważ energia płynie swobodnie w obu kierunkach, w górę i w dół. Obie Merkaby napędzane są nie tylko przy oddechach świadomych, ale przy każdym rodzaju oddychania, jednak oddechy wykonane świadomie, znacznie ten ruch intensyfikują. Dzieje się to wszystko w sposób jak najbardziej naturalny, wręcz spontaniczny, bez skomplikowanego odliczania. Ciąg dalszy tych eksperymentów jest jeszcze przed nami.

RADY DLA NIESENSYTYWNYCH

Bardzo rzadko zdarzają się ludzie, którzy w kontakcie z instrumentami tak silnymi jak Merkaba lub Merkiva, nie potrafią odczuć wpływu ich emanacji. Brak sensytywności wynika z braku synchronizacji półkul mózgowych i świadczy o nadmiernym przeciążeniu półkuli lewej. Sprawia ono, że bodźce intuicyjne i wyczucie energii subtelnych jest wprawdzie przez organizm doświadczane, ale informacja o tym nie dociera do poziomu świadomego. Aby zsynchronizować pracę obu półkul, należy poświęcić trochę czasu na ćwiczenia medytacyjne. Szczególnie korzystne jest wówczas siadanie w medytacji pod Merkivą lub pod Merkabą wcześnie rano, zaraz po przebudzeniu, zanim jeszcze przejdziemy do codziennych czynności. Należy na to poświęcić co najmniej 15 minut do pół godziny. Z rana umysł nie jest jeszcze rozpędzony i znacznie łatwiej jest mu wejść w stan alfa, który umożliwia odczuwanie energii subtelnych. Jeżeli ktoś nie znajdzie czasu rano, korzystne są również godziny wieczorne, gdy wygasa nasza aktywność związana z codziennymi obowiązkami. Po pewnym czasie takich ćwiczeń półkule zaczną się synchronizować i odczuwanie wróci do optymalnego poziomu.

INFORMACJE TECHNICZNE

Na początku realizacji programu budowy Merkivy mieliśmy nadzieję, że część obecnie już funkcjonujących Aktywatorów Merkaba będzie można przerobić na wersję wielowymiarową. Ze względów technicznych opcja ta okazała się jednak niewykonalna. Przyczyną bezpośrednią jest średnica zastosowanych materiałów. Do budowy Merkivy stosujemy pręty o mniejszej średnicy, okazało się bowiem, że duża ilość wzajemnie przenikających się połączeń daje konstrukcję wystarczająco stabilną i pozwala na zastosowanie znacznie delikatniejszych materiałów. Chodziło o to, aby Merkiva była jak najlżejsza. Było to bardzo istotne, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę, że zwiększona ilość ramion oraz osadzonych w nich kamieni może być po prostu za ciężka. Dzięki zmianie średnicy uzyskaliśmy konstrukcję delikatną oraz dającą odczucie finezji i lekkości.

Oto porównanie ciężaru i średnicy 2 podstawowych modeli Merkaby oraz Wielowymiarowej Merkivy:

Model

Rozpiętość

w pionie (cm)
 

Średnica

pręta
 

Waga

(kg)
 

Merkaba Alfa

75

6

3,5

Wielowymiarowa Merkiva Alfa

74

5

5,7

Merkaba Alfa Moc

95

8

7,5

Wielowymiarowa Merkiva Alfa Moc

93

6

9

 

Aby wszystkie elementy konstrukcji do siebie pasowały, potrzebne były bardzo precyzyjne obliczenia w fazie projektu. Czy wiecie, że pojedyncza Merkiva składa się aż z 4 różnych rozmiarów prętów? Wszystkie struktury przenikaja się nawzajem, dlatego składanie wymaga uwagi i skupienia. To trochę tak jak z produkcją samochodów wyścigowych. Do sprzętu o wyczynowych parametrach potrzebne są najwyższej klasy materiały. Wszystkie części muszą być idealnie dopasowane zaś przy montażu potrzebna jest bardzo dokładna praca, wymagająca wysokich kwalifikacji. Przede wszystkim jakość. Dlatego ani wyścigowych samochodów, ani Wielowymiarowych Aktywatorów Merkiva, nie da się robić dużo i szybko.

 

PODZIĘKOWANIA

Jako autor i koordynator całości projektu dziękuję wszystkim tym, którzy się do powstania Wielowymiarowej Merkivy przyczynili:

 • współpracownikom, którzy podczas pracy nad projektem byli wsparciem i inspiracją,

 • autorowi projektu technicznego, za geniusz przestrzennych rozwiązań, który umożliwił przejawienie się tej idei w praktyce.

 • Niezależnej Telewizji, za materiał telewizyjny

 • organizatorom i uczestnikom Harmonii Kosmosu 2014, gdzie Wielowymiarowa Merkiva została po raz pierwszy publicznie zaprezentowana.

 • oraz klientom, których konstrukcja ta zafascynowała na tyle mocno, aby pojawić się w ich domach i ogrodach.

Wszyscy razem uczestniczymy w tworzeniu rozwiązań przełomowych, które mogą w wydatny sposób przyczynić się do zmiany świadomości na naszej planecie!

 

TWORZYMY WIELOWYMIAROWĄ RZECZYWISTOŚĆ

Wielowymiarowa energia jest na razie na Ziemi niezwykłą rzadkością. Ponieważ przez wiele tysiącleci dostęp do wielowymiarowości był odcięty, ludzie nie są do jej odczuwania przyzwyczajeni. Dostęp ten dopiero zaczyna się pojawiać. Wielowymiarowy Aktywator Merkiva staje się praktycznym instrumentem umożliwiającym doświadczenie własnej wielowymiarowości i przystosowanie swojego pola energetycznego do nowych warunków istnienia. Z miesiąca na miesiąc, na energetycznej mapie świata będzie się pojawiało coraz więcej różnej wielkości punktów dostępu do wielowymiarowej energii. Takich jak ta, Wielowymiarowa Merkiva Brama Światów uruchomiona 10 września 2014 roku w Polsce na Pomorzu Zachodnim:

Wielowymiarowa Merkaba, wielowymiarowa Merkiva

oraz dziesiątków, a później z pewnością setek instrumentów mniejszych, lecz w swym działaniu wyjątkowo potężnych:

Multidimensional Merkaba

W miarę nasycania tą unikalną wibracją ziemskiego pola świadomości będą zachodziły wielkie zmiany jakościowe u tych, którzy się na nią otworzą. Pamiętajmy, że w kwantowym polu świadomości, myśli i idee indukują się nieraz w umysłach oddalonych od siebie nawet o tysiące kilometrów. W miarę przybywania istot potrafiących wielowymiarowość odczuwać pole wielowymiarowej energii będzie się rozrastać, a informacje z niego płynące zaczną przenikać do umysłów milionów ludzi na całym świecie.

 

Tak właśnie rodzi się Nowa Rzeczywistość!

Tworzymy łańcuch pozytywnych przemian.

Ty również możesz się stać tego łańcucha ogniwem!

 

MODELE MERKIVY

Obecnie produkujemy 3 modele Wielowymiarowych Aktywatorów Merkiva. Są wśród nich 2 modele przeznaczone do użytku osobistego i domowego oraz 1 model stacjonarny do ustawienia w ogrodzie.

Do użytku domowego przeznaczona jest Merkiva Alfa (po prawej stronie zdjęcia) oraz Merkiva Alfa Moc (po lewej stronie):

Multidimensional Merkaba models comparison

Ze względu na skomplikowaną budowę, najmniejszym modelem, jaki możemy wykonać, jest model Alfa. Wobec dużej ilości przenikających się nawzajem elementów wykonanie Merkivy mniejszej byłoby zbyt skomplikowane. Natomiast ze względu na gabaryt wysyłanej paczki, modelem największym, jaki możemy w całości wysłać, jest model Alfa Moc.

 

Model numer 3 to duża, stacjonarna Merkiva Brama Światów, w wersji sferycznej znana jako Czakram Ziemi:

Multidimensional Merkaba, Multidimensional Merkiva

 

Aby zapoznać się z opisem poszczególnych modeli klinij na linki zamieszczona ponoiżej:

 

1 - Wielowymiarowa Merkiva Alfa - Sferyczna Piramida (link)

2 - Wielowymiarowa Merkiva Alfa Moc - Sferyczna Piramida (link)

3 - Wielowymiarowa Merkiva Czakram Ziemi - Sferyczna Piramida (link)

 

 

 

JUŻ TERAZ OCEŃ ICH DZIAŁANIE.

 

 

Drogi Czytelniku!

 

Czy obszerny opis Wielowymiarowych Aktywatorów Merkiva głęboko do Ciebie dotarł?

 

Czy był jasny i przejrzysty, rzucający światło zrozumienia na wiele zagadnień?

 

Czy w trakcie czytania odzywał się głos Twego wnętrza, jakby to było coś, co w głębi duszy doskonale znasz?

 

Twój Duch został poruszony!

 

Nie dziw się...

 

Słowa, które czytałeś były pisane pod Merkivą...

 

 

DALSZY ROZWÓJ - SFERA

Prace nad wzmacnianiem i poprawą jakości energii duchowych płynących na Ziemię są nadal intensywnie rozwijane. Już niedługo wszyscy użytkownicy Merkivy będą mogli wyposażyć ją w sferę. Została ona zaprojektowana jako element dodatkowy do samodzielnego nałożenia na wcześniej zainstalowaną Merkivę. Oto wizualizacja jak sfera będzie wyglądać:

 

 

Multidimesional Merkiva with a sphere,Merkaba with genesa

 

Pierwsze Merkivy wyposażone w sferę zostały zaprezentowane na wystawie MInd Body & Soul Experience w Londynie

 

w dniach 24-25-26 października 2014r.

 

JAK ZAMÓWIĆ

 

Zamówienia mogą być składane drogą mailową lub poprzez formularz ze strony. Prosimy o podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym i telefonem kontaktowym.

Zlecenia na Merkivy do użytku domowego realizujemy w terminie około 5 dni roboczych od daty przyjęcia. W przypadku dużego natężenia pracy czas realizacji może się nieznacznie wydłużyć.

Zamówienia na Merkivę Czakram Ziemi realizujemy w terminie około 5 tygodni.

 

Płatność

Akceptujemy płatność poprzez wpłatę na konto lub płatność on-line (kartą). Link do płatności on-line wysyłany jest na żądanie wraz z potwierdzeniem zamówienia. Możliwe jest również uregulowanie płatności częściowo przelewem a częściowo kartą.

Wysyłka

Merkiva Alfa oraz Merkiva Alfa Moc dostarczane są do klienta w formie w pełni złożonej. Jedyną czynnością, która należy samodzielnie zrobić, jest założenie aktywatorów kryształowych do rdzenia, gdyż ze względu na możliwość zagubienia ich w transporcie, wkładamy je do oddzielnej torebki. Aktywatory są ponumerowane i opisane a ich założenie zgodnie z instrukcją zajmuje jedynie 5 minut.

Oba modele Merkivy pakowane są w duże pudła o kształcie sześciokąta.

Merkiva i Merkaba - opakowania

Ponieważ wymiary i kształt opakowań przekraczają standard przyjęty przez większość firm kurierskich, wysyłamy je za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na terenie Polski paczka dochodzi w ciągu 24 godzin od daty nadania, na terenie Europy jest to około 5 dni roboczych. Transport do Ameryki zajmuje około 10 dni roboczych.

Merkiva Brama Światów dostarczana jest w częściach wymagających samodzielnego złożenia. Możliwe jest zamówienie Bramy Światów wraz z montażem po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Zapraszamy do nawiązania osobistej znajomości z tymi niezwykłymi instrumentami!

POWIADOMIENIA

Wpisz swój e-mail, poinformujemy Cię o nowych artykułach

e-mail: kontakt@merkaba-aktywator.pl      tel: +48-604487802

Kontakt telefoniczny w dni powszednie od 9:00 do 19:00. Ze względów technicznych nie odbieramy SMS. Jeżeli nie możemy odebrać telefonu, oddzwaniamy później.